Примерни разпределения на учебното съдържание за детските градини

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Новите учебни комплекти за 1. и 2. възрастова група в детската градина
"Моите приказни пътечки"

ФОРМУЛЯР ЗА КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2-3 ГОДИШНИ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ЗА 1. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ФОРМУЛЯР ЗА ОТДЕЛНИ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2-3 ГОДИШНИ ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ЗА 1. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 1. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КОМПЛЕКТ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА 2. ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ДОПЪЛВАЩИ СИТУАЦИИ

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ДОПЪЛВАЩИ СИТУАЦИИ

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Моите приказни пътечки 3. ПГ – ТУК

Вики и Ники 3. ПГ – ТУК 

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Моите приказни пътечки 4. ПГ – ТУК

Вики и Ники 4. ПГ – ТУК