Примерни разпределения на учебното съдържание за детските градини

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Новите учебни комплекти за 1. възрастова група в детската градина
"Моите приказни пътечки"

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

Характеристика и съдържание на образователната система 
"Приказни пътечки" и "Здравей, училище!"

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Направление "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Направление "МАТЕМАТИКА"

Направление "ОКОЛЕН СВЯТ"

Направление "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Направление "МУЗИКА"

Направление "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Направление "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

ПРИМЕРНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА