Примерни годишни разпределения за първи клас по новите учебни програми

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Примерни годишни разпределения за 1. клас
по новите учебни програми и действащите учебници 
през учебната 2016/2017 година

 

 

Български език и литература за 1. клас

Математика за 1. клас

Околен свят за 1. клас

Изобразително изкуство за 1. клас

Музика за 1. клас

Технологии и предприемачество за 1. клас