Заглавие Автори Цена
За училишаща и общини
Цена

Разработено от

Цени

Ценоразпис

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Заглавие Автори Цена
за училища и общини
Цена
Вики и Ники – учебно помагало по български език и литература 3. ПГ Вики и Ники – учебно помагало по български език и литература 3. ПГ С. Здравкова, К. Танева 10,80 лв. 10,80 лв.
Вики и Ники – учебно помагало по математика 3. ПГ Вики и Ники – учебно помагало по математика 3. ПГ Тодорка Велинова 6,00 лв. 6,00 лв.
Вики и Ники – учебно помагало по социален свят 3. ПГ Вики и Ники – учебно помагало по социален свят 3. ПГ М. Баева 6,00 лв. 6,00 лв.
Вики и Ники – учебно помагало по природен свят 3. ПГ Вики и Ники – учебно помагало по природен свят 3. ПГ Е. Янакиева 6,00 лв. 6,00 лв.
Вики и Ники -– учебно помагало по игрова култура и изобразително изкуство 3. ПГ Вики и Ники -– учебно помагало по игрова култура и изобразително изкуство 3. ПГ И. Неделчева, Н. Христова 10,80 лв. 10,80 лв.
ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ С. Здравкова, Т. Велинова, Д. Гирджева-Валачева, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова 10,00 лв. 10,00 лв.
Вики и Ники – учебно помагало по български език и литература 4. ПГ Вики и Ники – учебно помагало по български език и литература 4. ПГ С. Здравкова, К. Танева 11,40 лв. 11,40 лв.
Вики и Ники – учебно помагало по математика 4. ПГ Вики и Ники – учебно помагало по математика 4. ПГ Т. Велинова 9,00 лв. 9,00 лв.
Вики и Ники - учебно помагало по природен свят 4. ПГ Вики и Ники - учебно помагало по природен свят 4. ПГ Е. Янакиева 4,80 лв. 4,80 лв.
Вики и Ники - учебно помагало по социален свят 4. ПГ Вики и Ники - учебно помагало по социален свят 4. ПГ М. Баева 4,80 лв. 4,80 лв.
Вики и Ники - учебно помагало по игрова култура и изобразително изкуство 4. ПГ Вики и Ники - учебно помагало по игрова култура и изобразително изкуство 4. ПГ И. Неделчева, Н. Христова 9,00 лв.