CD Вълшебна пътечка към музиката за 3. група

Автори: Съставител: Таня Бурдева
Цена: 0,00 лв.
Страници:
ISBN:

Описание

Песни за изпълнение и произведения за слушане
1. Приятелю, подай ми ръка – музика В. Койчев, текст И. Димитрова
2. Синя песен – музика Ж. Янкулова, текст М. Дългъчева
3. Песен-гатанка „Лястовички” – музика Д. Демирева, текст В. Тоскова
4. Лястовички – музика А. Маринов, текст Хр. Бурдев
5. Песничка – популярна мелодия
6. Хорце – музика П. Хаджиев, текст И. Генов
7. Дъжд – музика П. Хаджиев, текст Д. Габе
8. Хоро – музика Д. Христов
9. Аз броя до пет – музика П. Соянов, текст К. Малина
10. Папагалът Папи – музика В. Койчев, текст И. Димитрова
11. Божа майка – музика В. Койчев, текст Д. Габе
12. Рождествена нощ – музика В. Койчев, текст Й. Стубел
13. Станенине, господине – народна песен
14. Бог се роди, Коладе ле – народна песен
15. Зимна песен – музика П. Хаджиев, текст М. Лъкатник
16. Момиче, момиче – народна песен
17. Дена – народна песен
18. Приспивна песен – музика В. Койчев, текст И. Димитрова
19. Клоуни – музика Д. Кабалевски , изпълнява Р. Жекова
20. Мила Бабо Марто – музика В. Койчев, текст Д. Габе
21. Мама – музика П. Хаджиев, текст М. Лъкатник
22. Бебе-баба – музика Ж. Янкулова, текст М. Дългъчева
23. Пролет – музика П. Хаджиев, текст Д. Гундов
24. Птича веселба – музика П. Стоянов, текст К. Малина
25. Под нашта стряха – музика Б. Тричков, текст Ран Босилек
26. Що ми домилело, мамо – народна песен
27. Великден – музика В. Койчев, текст Д. Габе
28. Трендафиле, росно цвете – народна песен
29. Стара училищна песен – популярна мелодия
Съпроводи на песни за изпълнение

30. Лястовички
31. Песничка
32. Хоро
33. Дъжд
34. Хорце
35. Аз броя до пет
36. Божа майка
37. Рождествена нощ
38. Станенине, господине
39. Бог се роди, Коладе ле
40. Зимна песен
41. Момиче, момиче
42. Пролет
43. Великден
44. Мила Бабо Марто
45. Мама
 

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

CD Вълшебна пътечка към музиката за 3. група

Автори: Съставител: Таня Бурдева

Песни за изпълнение и произведения за слушане
1. Приятелю, подай ми ръка – музика В. Койчев, текст И. Димитрова
2. Синя песен – музика Ж. Янкулова, текст М. Дългъчева
3. Песен-гатанка „Лястовички” – музика Д. Демирева, текст В. Тоскова
4. Лястовички – музика А. Маринов, текст Хр. Бурдев
5. Песничка – популярна мелодия
6. Хорце – музика П. Хаджиев, текст И. Генов
7. Дъжд – музика П. Хаджиев, текст Д. Габе
8. Хоро – музика Д. Христов
9. Аз броя до пет – музика П. Соянов, текст К. Малина
10. Папагалът Папи – музика В. Койчев, текст И. Димитрова
11. Божа майка – музика В. Койчев, текст Д. Габе
12. Рождествена нощ – музика В. Койчев, текст Й. Стубел
13. Станенине, господине – народна песен
14. Бог се роди, Коладе ле – народна песен
15. Зимна песен – музика П. Хаджиев, текст М. Лъкатник
16. Момиче, момиче – народна песен
17. Дена – народна песен
18. Приспивна песен – музика В. Койчев, текст И. Димитрова
19. Клоуни – музика Д. Кабалевски , изпълнява Р. Жекова
20. Мила Бабо Марто – музика В. Койчев, текст Д. Габе
21. Мама – музика П. Хаджиев, текст М. Лъкатник
22. Бебе-баба – музика Ж. Янкулова, текст М. Дългъчева
23. Пролет – музика П. Хаджиев, текст Д. Гундов
24. Птича веселба – музика П. Стоянов, текст К. Малина
25. Под нашта стряха – музика Б. Тричков, текст Ран Босилек
26. Що ми домилело, мамо – народна песен
27. Великден – музика В. Койчев, текст Д. Габе
28. Трендафиле, росно цвете – народна песен
29. Стара училищна песен – популярна мелодия
Съпроводи на песни за изпълнение

30. Лястовички
31. Песничка
32. Хоро
33. Дъжд
34. Хорце
35. Аз броя до пет
36. Божа майка
37. Рождествена нощ
38. Станенине, господине
39. Бог се роди, Коладе ле
40. Зимна песен
41. Момиче, момиче
42. Пролет
43. Великден
44. Мила Бабо Марто
45. Мама