Човекът и природата за 5. клас

Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Севдалина Стоянова
Цена: 25,33 лв.
Страници: 160
ISBN: 978-954-18-1002-6

Описание

Заповед за одобрение: РД 09-1552/08.02.2017 г. 

 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по човекът и природата за 5. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за практическа дейност, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът предлага: 

 • ясна методическа структура на изложението
 • балансирано съотношение между различните видове уроци
 • разнообразни практически дейности
 • ориентация към постигане на ключовите компетентности
 • стимулиране на любознателността и интереса на петокласниците към процесите в живата и неживата природа
 •  система за самооценка.

В учебника са разработени 48 урока за нови знания, 10 лабораторни работи, 6 обобщителни урока, 3 урока за проекти и дискусия, 2 урока за наблюдение и учебна екскурзия. Предложени са по-голям брой лабораторни упражнения и нов тип уроци, които ще подпомогнат учениците при работата им по проекти, за усвояване на умения за наблюдение на природни обекти, за извличане на информация от различни източници и обработка на експериментални данни и за самооценяване.

 

 

 

 

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Човекът и природата за 5. клас

Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Севдалина Стоянова
Страници: 160
ISBN: 978-954-18-1002-6
Цена: 25,33 лв.
Цена за училища и общини: 19,00 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД 09-1552/08.02.2017 г. 

 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по човекът и природата за 5. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за практическа дейност, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът предлага: 

 • ясна методическа структура на изложението
 • балансирано съотношение между различните видове уроци
 • разнообразни практически дейности
 • ориентация към постигане на ключовите компетентности
 • стимулиране на любознателността и интереса на петокласниците към процесите в живата и неживата природа
 •  система за самооценка.

В учебника са разработени 48 урока за нови знания, 10 лабораторни работи, 6 обобщителни урока, 3 урока за проекти и дискусия, 2 урока за наблюдение и учебна екскурзия. Предложени са по-голям брой лабораторни упражнения и нов тип уроци, които ще подпомогнат учениците при работата им по проекти, за усвояване на умения за наблюдение на природни обекти, за извличане на информация от различни източници и обработка на експериментални данни и за самооценяване.