Читанка за 1. клас (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Цена: 5,17 лв.
Страници: 48
ISBN: 978-954-18-1021-7

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

 Читанката има познавателен, занимателен и обучаващ характер. Включените художествени текстове са организирани в интересни и достъпни за възрастта тематични кръгове, кратки са по обем и имат ясни и

Читанката се отличава със:
 • систематизираното формиране на литературни компетентности за общуване с различните художествени творби;
 • представените към всеки текст рубрики „Ключ“ и „Речник“, които подпомагат малките ученици при извеждането на опорни за осмислянето на текста думи и за разширяване на лексикалния им запас;
 • поместването на уроци за упражнение, което разширява възможностите за работа с художествени текстове и за развиване на уменията за четене;
 • възможностите за обогатяване и развиване на устната и писмената реч.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Читанка за 1. клас (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 48
ISBN: 978-954-18-1021-7
Цена: 5,17 лв.
Цена за училища и общини: 3,88 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

 Читанката има познавателен, занимателен и обучаващ характер. Включените художествени текстове са организирани в интересни и достъпни за възрастта тематични кръгове, кратки са по обем и имат ясни и

Читанката се отличава със:
 • систематизираното формиране на литературни компетентности за общуване с различните художествени творби;
 • представените към всеки текст рубрики „Ключ“ и „Речник“, които подпомагат малките ученици при извеждането на опорни за осмислянето на текста думи и за разширяване на лексикалния им запас;
 • поместването на уроци за упражнение, което разширява възможностите за работа с художествени текстове и за развиване на уменията за четене;
 • възможностите за обогатяване и развиване на устната и писмената реч.