Учебник по история и цивилизации за 5. клас

Автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Виолета Стойчева, Кина Котларска
Цена: 25,33 лв.
Страници: 152
ISBN: 978-954-18-0964-8

Описание

Учебникът е създаден в съответствие с новата учебна програма и е одобрен със заповед РД09-1224/29.08.2016 година на министъра на образованието и науката. Той е основният компонент в новия образователен пакет на издателство „Булвест 2000”.

 Учебникът осигурява възможност за по-лесно, неусетно и ефективно постигане на заложените в учебната програма очаквани резултати. Разработването на учебното съдържание е основано на възможностите за реализиране на обучението по история и цивилизации в 5. кл., чрез диалогова педагогика, при която ученикът е в центъра, а учителят е в ролята на модератор.

В учебника е постигнато изключително умело съчетаване на оптимизирана по обем и съдържание учебна информация и система от разнообразни по вид, характер и степен на трудност задачи и дейности, включени в методическия апарат към всяка тема от образователното съдържание. Учебната информация е поднесена като вълнуващ разказ за исторически събития, факти и дейности, в които децата са провокирани да търсят, проучват и обогатяват знанията и уменията си, да изследват и описват откритото. С помощта на разнообразните задачи и дейности петокласниците разработват различни исторически източници, попълват информираността си и на практика показват уменията си да разкриват и представят новото, което са открили и научили.

Съдържанието на учебника е разпределено между:

 • 41 урока за нови знания
 • 8  урока упражнения
 • 6 урока за преговор и обобщение
 • 6 урока за практически дейности

Уроците за нови знания предлагат оптимална по обем и систематизирана по съдържание информация по темите от учебното съдържание, представена като интересен и увлекателен разказ, които повежда петокласниците в далечния, но много интересен античен свят.

Уроците упражнения предлагат алгоритми за овладяване на умения за разчитане и работа с различни исторически писмени и материални източници – барелефи, карти, текстове, архитектурни паметници и др.

Уроците за практически дейности (по следите на историята) водят  учениците по пътеките на времето, където те посещават различни обекти и овладяват умения творчески да прилагат наученото, да разработват проекти, да пишат текстове за исторически събития и личности, да представят и презентират обекти от културното и историческото наследство.

Обобощителните уроци  - чрез функционално съчетаване на текстова и визуална информация, се представя кратко тематичното съдържание на всеки от петте раздела на учебника. В тези уроци освен обобщение е поднесена и допълнителна информация за обект от културното наследство от този период, предложено е разработване на различен вид текст, а също е осигурена и възможност за проверка на наученото чрез решаване на система от тестови задача.

Учебникът съдържа и уроци за преговор в началото и в края на учебната година. В тези уроци след преговора на учебното съдържание учениците могат да проверят наученото.   

Съдържанието на учебника е насочено към реализиране на основната задача на учебния предмет История и цивилизации да формира и възпитава  стремеж към духовна и гражданска идентичност у съвременния гражданин.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Учебник по история и цивилизации за 5. клас

Автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Виолета Стойчева, Кина Котларска
Страници: 152
ISBN: 978-954-18-0964-8
Цена: 25,33 лв.
Цена за училища и общини: 19,00 лв.

Поръчай от: Store.bg Mobilis.bg

Учебникът е създаден в съответствие с новата учебна програма и е одобрен със заповед РД09-1224/29.08.2016 година на министъра на образованието и науката. Той е основният компонент в новия образователен пакет на издателство „Булвест 2000”.

 Учебникът осигурява възможност за по-лесно, неусетно и ефективно постигане на заложените в учебната програма очаквани резултати. Разработването на учебното съдържание е основано на възможностите за реализиране на обучението по история и цивилизации в 5. кл., чрез диалогова педагогика, при която ученикът е в центъра, а учителят е в ролята на модератор.

В учебника е постигнато изключително умело съчетаване на оптимизирана по обем и съдържание учебна информация и система от разнообразни по вид, характер и степен на трудност задачи и дейности, включени в методическия апарат към всяка тема от образователното съдържание. Учебната информация е поднесена като вълнуващ разказ за исторически събития, факти и дейности, в които децата са провокирани да търсят, проучват и обогатяват знанията и уменията си, да изследват и описват откритото. С помощта на разнообразните задачи и дейности петокласниците разработват различни исторически източници, попълват информираността си и на практика показват уменията си да разкриват и представят новото, което са открили и научили.

Съдържанието на учебника е разпределено между:

 • 41 урока за нови знания
 • 8  урока упражнения
 • 6 урока за преговор и обобщение
 • 6 урока за практически дейности

Уроците за нови знания предлагат оптимална по обем и систематизирана по съдържание информация по темите от учебното съдържание, представена като интересен и увлекателен разказ, които повежда петокласниците в далечния, но много интересен античен свят.

Уроците упражнения предлагат алгоритми за овладяване на умения за разчитане и работа с различни исторически писмени и материални източници – барелефи, карти, текстове, архитектурни паметници и др.

Уроците за практически дейности (по следите на историята) водят  учениците по пътеките на времето, където те посещават различни обекти и овладяват умения творчески да прилагат наученото, да разработват проекти, да пишат текстове за исторически събития и личности, да представят и презентират обекти от културното и историческото наследство.

Обобощителните уроци  - чрез функционално съчетаване на текстова и визуална информация, се представя кратко тематичното съдържание на всеки от петте раздела на учебника. В тези уроци освен обобщение е поднесена и допълнителна информация за обект от културното наследство от този период, предложено е разработване на различен вид текст, а също е осигурена и възможност за проверка на наученото чрез решаване на система от тестови задача.

Учебникът съдържа и уроци за преговор в началото и в края на учебната година. В тези уроци след преговора на учебното съдържание учениците могат да проверят наученото.   

Съдържанието на учебника е насочено към реализиране на основната задача на учебния предмет История и цивилизации да формира и възпитава  стремеж към духовна и гражданска идентичност у съвременния гражданин.