Учебна тетрадка по география и икономика за 5. клас

Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова
Цена: 5,50 лв.
Страници: 64
ISBN: 978-954-18-0966-2

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1497/08.02.2017 г.

Учебната тетрадка е неразделна част от новия учебния комплект по  география и икономика   за 5. клас, създаден по утвърдената от МОН през 2015 г. нова учебна програма.

 

Учебната тетрадка е създадена с цел да подпомогне усвояването и задълбочаването на знанията за най-древната и удивителна наука – Географията. В нея е предложена система от задачи  към всеки урок от учебника. С помощта на тетрадката след всеки урок ученикът ще може да отговори на различни по трудност въпроси, да реши разнообразни занимателни задачи и тестове, да създава и играе интересни географски игри, да провери и оцени знанията си.

В тетрадката са разработени задачи за:

 •  възпроизвеждане на знания, усвоени по учебния материал във всеки учебен час;
 •  изучаване и сравняване на географски обекти и явления, за откриване и познаване на пространственото им разположение и характеристики;
 • разчитане и използване на географска информация;
 • съставяне на различни географски текстове;
 • прилагане на умения за обобщаване, за проявяване на находчивост, за творческо мислене;
 • извършване на проучвателна дейности и др.

Предложена е и система от задачи за проверка и самооценяване на равнището на овладяване на знанията и уменията. 

Тетрадката е ценен помощник както на ученика в неговата работа в клас и вкъщи, така и на учителя при практическото реализиране на учебното съдържание и оценката  на постиженията на ученика.

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Учебна тетрадка по география и икономика за 5. клас

Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова
Страници: 64
ISBN: 978-954-18-0966-2
Цена: 5,50 лв.

Поръчай от: Store.bg Mobilis.bg

Заповед за одобрение: РД09–1497/08.02.2017 г.

Учебната тетрадка е неразделна част от новия учебния комплект по  география и икономика   за 5. клас, създаден по утвърдената от МОН през 2015 г. нова учебна програма.

 

Учебната тетрадка е създадена с цел да подпомогне усвояването и задълбочаването на знанията за най-древната и удивителна наука – Географията. В нея е предложена система от задачи  към всеки урок от учебника. С помощта на тетрадката след всеки урок ученикът ще може да отговори на различни по трудност въпроси, да реши разнообразни занимателни задачи и тестове, да създава и играе интересни географски игри, да провери и оцени знанията си.

В тетрадката са разработени задачи за:

 •  възпроизвеждане на знания, усвоени по учебния материал във всеки учебен час;
 •  изучаване и сравняване на географски обекти и явления, за откриване и познаване на пространственото им разположение и характеристики;
 • разчитане и използване на географска информация;
 • съставяне на различни географски текстове;
 • прилагане на умения за обобщаване, за проявяване на находчивост, за творческо мислене;
 • извършване на проучвателна дейности и др.

Предложена е и система от задачи за проверка и самооценяване на равнището на овладяване на знанията и уменията. 

Тетрадката е ценен помощник както на ученика в неговата работа в клас и вкъщи, така и на учителя при практическото реализиране на учебното съдържание и оценката  на постиженията на ученика.