Тетрадка №3 по математика за 1. клас

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова
Цена: 3,00 лв.
Страници: 48
ISBN: 978-954-18-1019-4

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

Учебните тетрадки № 1, 2 и 3 са неразделна част от комплекта. Основната им цел е да осигурят реални възможности за разширяване, задълбочаване и самоконтрол на знанията и уменията на учениците. Учебното съдържание на задачите и дейностите в тетрадките е оптимално дозирано, много добре подредено и в пълно единство със заложеното в учебника.

Включени са разнообразни задачи за различни равнища на дейност. Те са с различен формат – попълване на схеми,
таблици и верижки; оцветяване, откриване на пропуснати числа; чертане, свързване и ограждане и много др.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Тетрадка №3 по математика за 1. клас

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова
Страници: 48
ISBN: 978-954-18-1019-4
Цена: 3,00 лв.
Цена за училища и общини: 2,25 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

Учебните тетрадки № 1, 2 и 3 са неразделна част от комплекта. Основната им цел е да осигурят реални възможности за разширяване, задълбочаване и самоконтрол на знанията и уменията на учениците. Учебното съдържание на задачите и дейностите в тетрадките е оптимално дозирано, много добре подредено и в пълно единство със заложеното в учебника.

Включени са разнообразни задачи за различни равнища на дейност. Те са с различен формат – попълване на схеми,
таблици и верижки; оцветяване, откриване на пропуснати числа; чертане, свързване и ограждане и много др.