Тетрадка №3 по български език за 1. клас. Следбуквен етап (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Цена: 2,59 лв.
Страници: 40
ISBN: 978-954-18-1025-5

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

Тетрадки № 1, 2 и 3 имат за цел да осигурят успешното овладяване и практическото приложение на техниките за писане, както и свързването на писането с разбирането. Стимулирането и мотивирането на първокласниците при писане се постига чрез разнообразни и занимателни задачи, представени чрез фигури, кръстословици, скрити картинки и др.

Темите са структурирани с нарастваща трудност на задачите, за да се обхване широк кръг от ученици, а дейностите
осигуряват практическо приложение на овладените знания.
Темите за развиване на комуникативно-речеви умения представят устния преразказ и съчинението по картини. Структурирани са по начин, който позволява последователното овладяване на умения за създаване на устни или писмени текстове.
Предложената система за самооценка помага на всяко дете активно да участва в оценяването на резултатите от дейността си.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Тетрадка №3 по български език за 1. клас. Следбуквен етап (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 40
ISBN: 978-954-18-1025-5
Цена: 2,59 лв.
Цена за училища и общини: 1,94 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

Тетрадки № 1, 2 и 3 имат за цел да осигурят успешното овладяване и практическото приложение на техниките за писане, както и свързването на писането с разбирането. Стимулирането и мотивирането на първокласниците при писане се постига чрез разнообразни и занимателни задачи, представени чрез фигури, кръстословици, скрити картинки и др.

Темите са структурирани с нарастваща трудност на задачите, за да се обхване широк кръг от ученици, а дейностите
осигуряват практическо приложение на овладените знания.
Темите за развиване на комуникативно-речеви умения представят устния преразказ и съчинението по картини. Структурирани са по начин, който позволява последователното овладяване на умения за създаване на устни или писмени текстове.
Предложената система за самооценка помага на всяко дете активно да участва в оценяването на резултатите от дейността си.