Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас

Автори: Виолета Стойчева, Кина Котларска
Цена: 4,90 лв.
Страници: 80
ISBN: 978-954-18-0965-5

Описание

Тетрадката е разработена като комплект от 42 работни листа, пряко свързани с уроците за нови знания при изучаването на Праисторията и Античността в 5. клас. Комплектът е разработен с идеята да подпомогне успешното овладяване на знанията за миналото, като конкретизира информацията, която дава учебникът. Чрез разнообразните тренировъчни задачи осмислянето и задълбочаването на знанията става неусетно, лесно и по-успешно.
В помагалото са включени:

 • тестови задачи, които разширяват, задълбочават и проверяват знанията за събития, понятия и културни достижения на нашите предци – големите личности и „редовите” жители;
 • задачи за попълване на схеми или таблици; за разпознаване на паметници на културата и описването им;
 • задачи за откриване и систематизиране на информация от писмени или материални източници;
 • задачи за самостоятелно изследване и работа с информационни и комуникационни технологии;
 • различни по степен на трудност задачи, решаването на които изисква писмено изразяване на лично мнение;
 • творчески задачи, чиято цел е провокиране на въображението;
 • задачи за проектна работа или работа в екип.

Помагалото е конструирано на основата на диалога – на общуването с различни текстове (писмени документи, условнографични източници, рисунки, фотографии и др. изображения), които имат свой „код на информация”. То ще подпомогне учениците в усилията им да открият смисъла и значението на информацията от различни източници, да се ориентират в историческото време и по историческа карта, да „четат” изображения и кратки писмени текстове, да работят с ключови думи и изрази, да съставят кратък план и да представят мнението си в писмена форма.

Тетрадката е ценен помощник както на учениците, така и на учителите. Тя може да се използва за извършване на тренировъчна работа по време на урока, за самопроверка на овладяването на знанията и уменията от учениците в клас или вкъщи. Та е ценен инструмент в ръцета на  учителите за проверка на равнището на постиженията на петокласниците.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас

Автори: Виолета Стойчева, Кина Котларска
Страници: 80
ISBN: 978-954-18-0965-5
Цена: 4,90 лв.

Поръчай от: Store.bg Mobilis.bg

Тетрадката е разработена като комплект от 42 работни листа, пряко свързани с уроците за нови знания при изучаването на Праисторията и Античността в 5. клас. Комплектът е разработен с идеята да подпомогне успешното овладяване на знанията за миналото, като конкретизира информацията, която дава учебникът. Чрез разнообразните тренировъчни задачи осмислянето и задълбочаването на знанията става неусетно, лесно и по-успешно.
В помагалото са включени:

 • тестови задачи, които разширяват, задълбочават и проверяват знанията за събития, понятия и културни достижения на нашите предци – големите личности и „редовите” жители;
 • задачи за попълване на схеми или таблици; за разпознаване на паметници на културата и описването им;
 • задачи за откриване и систематизиране на информация от писмени или материални източници;
 • задачи за самостоятелно изследване и работа с информационни и комуникационни технологии;
 • различни по степен на трудност задачи, решаването на които изисква писмено изразяване на лично мнение;
 • творчески задачи, чиято цел е провокиране на въображението;
 • задачи за проектна работа или работа в екип.

Помагалото е конструирано на основата на диалога – на общуването с различни текстове (писмени документи, условнографични източници, рисунки, фотографии и др. изображения), които имат свой „код на информация”. То ще подпомогне учениците в усилията им да открият смисъла и значението на информацията от различни източници, да се ориентират в историческото време и по историческа карта, да „четат” изображения и кратки писмени текстове, да работят с ключови думи и изрази, да съставят кратък план и да представят мнението си в писмена форма.

Тетрадката е ценен помощник както на учениците, така и на учителите. Тя може да се използва за извършване на тренировъчна работа по време на урока, за самопроверка на овладяването на знанията и уменията от учениците в клас или вкъщи. Та е ценен инструмент в ръцета на  учителите за проверка на равнището на постиженията на петокласниците.