Справочник на директора

Автори: Димитринка Кузманова - съставител
Цена: 17,00 лв.
Страници:
ISBN:

Описание

„Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището“ е третото издание на „Справочник на директора“, което издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ предлагат на образователната общност.  Този път то е изцяло обновено и е под съставителството на Димитринка Кузманова. Справочникът представя акцентите от новия Закон  за предучилищното и училищното образование, обръща специално внимание на приобщаващото образование, както и на квалификацията на учителите. Примерни образци са предложени по темите „Финансово управление и контрол“, „Гражданска защита“, Наредба за служебните командировки и други училищни документи. Печатното издание е придружено от компактдиск, който съдържа документите във вид, позволяващ редакция от страна на потребителите на справочника.  Изданието е предназначено както за управленските екипи на образователните институции, така и за самите учители, които искат да са подробно запознати с новата нормативна уредба в образованието.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Справочник на директора

Автори: Димитринка Кузманова - съставител
Цена: 17,00 лв.

„Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището“ е третото издание на „Справочник на директора“, което издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ предлагат на образователната общност.  Този път то е изцяло обновено и е под съставителството на Димитринка Кузманова. Справочникът представя акцентите от новия Закон  за предучилищното и училищното образование, обръща специално внимание на приобщаващото образование, както и на квалификацията на учителите. Примерни образци са предложени по темите „Финансово управление и контрол“, „Гражданска защита“, Наредба за служебните командировки и други училищни документи. Печатното издание е придружено от компактдиск, който съдържа документите във вид, позволяващ редакция от страна на потребителите на справочника.  Изданието е предназначено както за управленските екипи на образователните институции, така и за самите учители, които искат да са подробно запознати с новата нормативна уредба в образованието.