Околен свят за 1. клас

Автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
Цена: 6,67 лв.
Страници: 72
ISBN: 978-954-18-1020-0

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1576/08.02.2017 г.
 
Учебникът е основната част на новата учебна система по околен свят. Той напълно удовлетворява потребностите в процеса на обучението както на ученика, така и на учителя.
Първокласникът разполага с увлекателен и емоционален разказ в илюстрации за заобикалящия го свят, а учителят – с модерно и практически ясно методическо пособие.
 
Учебникът:
 • предлага иновативна, много функционална, ясна и последователно проведена структура на урочните единици – новото съдържание е разположено в горната част на двете страници и е логически свързано;
 • разработва учебното съдържание чрез множество познавателни задачи за откриване на модели, отношения и взаимовръзки, които систематизират съществуващите представи, обогатяват и обобщават детския опит;
 • структурира съдържанието чрез система от интересни рубрики, които гарантират устойчиво усвояване на различни учебни стратегии и формиране на преносими умения;
 • развива умения за работа по учебни проекти, която осигурява необходимата методическа динамика и разнообразие;
 • разработва учебното съдържание чрез богат и изключително функционален илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите;
 • дава възможност за оценка и самооценка;
 • формира умения за опазване на собствения живот и здраве и живота и здравето на другия.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Околен свят за 1. клас

Автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
Страници: 72
ISBN: 978-954-18-1020-0
Цена: 6,67 лв.
Цена за училища и общини: 5,00 лв.

Поръчай от: Store.bg
Заповед за одобрение: РД09–1576/08.02.2017 г.
 
Учебникът е основната част на новата учебна система по околен свят. Той напълно удовлетворява потребностите в процеса на обучението както на ученика, така и на учителя.
Първокласникът разполага с увлекателен и емоционален разказ в илюстрации за заобикалящия го свят, а учителят – с модерно и практически ясно методическо пособие.
 
Учебникът:
 • предлага иновативна, много функционална, ясна и последователно проведена структура на урочните единици – новото съдържание е разположено в горната част на двете страници и е логически свързано;
 • разработва учебното съдържание чрез множество познавателни задачи за откриване на модели, отношения и взаимовръзки, които систематизират съществуващите представи, обогатяват и обобщават детския опит;
 • структурира съдържанието чрез система от интересни рубрики, които гарантират устойчиво усвояване на различни учебни стратегии и формиране на преносими умения;
 • развива умения за работа по учебни проекти, която осигурява необходимата методическа динамика и разнообразие;
 • разработва учебното съдържание чрез богат и изключително функционален илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите;
 • дава възможност за оценка и самооценка;
 • формира умения за опазване на собствения живот и здраве и живота и здравето на другия.