Математика за 1. клас

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова
Цена: 9,80 лв.
Страници: 136 + 10 с. цветно приложение за изрязване
ISBN: 978-954-18-1012-5

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

Учебникът е основният компонент от новата учебна система по математика за 1. клас. Образователното съдържание, включено в него, напълно отговаря на целите и изискванията на новата учебна програма. Темите са подредени в определената с програмата последователност.

В учебника са приложени изключително богати и разнообразни възможности за усвояване на:
 • числата от 0 до 20, десетиците до 100 и действията събиране и изваждане с тях;
 • геометричните фигури (отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник и кръг);
 • умения за ориентиране в ситуации от реалния свят и описването им чрез математически модели.
Овладяването на аритметичните и геометричните знания е представено в единство, като водеща е ролята на аритметичните. Особено внимание е обърнато на овладяването на връзката между различните действия. Представени са ясни и точни алгоритми за решаване на различни видове задачи. Предложени са варианти в начините за изчисляване, като децата се насочват към търсенето, осмислянето и избирането на най-рационалния начин за пресмятане. Основна функция при разработването и обясняването на новите понятия е отредена на илюстрациите в учебника.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Математика за 1. клас

Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова
Страници: 136 + 10 с. цветно приложение за изрязване
ISBN: 978-954-18-1012-5
Цена: 9,80 лв.
Цена за училища и общини: 7,35 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

Учебникът е основният компонент от новата учебна система по математика за 1. клас. Образователното съдържание, включено в него, напълно отговаря на целите и изискванията на новата учебна програма. Темите са подредени в определената с програмата последователност.

В учебника са приложени изключително богати и разнообразни възможности за усвояване на:
 • числата от 0 до 20, десетиците до 100 и действията събиране и изваждане с тях;
 • геометричните фигури (отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник и кръг);
 • умения за ориентиране в ситуации от реалния свят и описването им чрез математически модели.
Овладяването на аритметичните и геометричните знания е представено в единство, като водеща е ролята на аритметичните. Особено внимание е обърнато на овладяването на връзката между различните действия. Представени са ясни и точни алгоритми за решаване на различни видове задачи. Предложени са варианти в начините за изчисляване, като децата се насочват към търсенето, осмислянето и избирането на най-рационалния начин за пресмятане. Основна функция при разработването и обясняването на новите понятия е отредена на илюстрациите в учебника.