Литература за 5. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Цена: 21,33 лв.
Страници: 240
ISBN: 978-954-18-1013-2

Описание

Заповед за одобрение: РД 09-1473/08.02.2017 г.

 

 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по литература за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 

 

Учебникът предлага:

 

 

 • Пълна урочна система към всички теми от Програмата – върху художествените текстове и върху писмените и устните текстове за развиване на комуникативни умения.
 • Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост.
 • Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и осмисляне на посланията му, за формиране на собствено мнение, за самостоятелно учене, за изразяване чрез творчество.
 • Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

 

Информацията в Учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Литература за 5. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Страници: 240
ISBN: 978-954-18-1013-2
Цена: 21,33 лв.
Цена за училища и общини: 16,00 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД 09-1473/08.02.2017 г.

 

 

Учебникът отговаря на новата учебна програма по литература за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

 

 

Учебникът предлага:

 

 

 • Пълна урочна система към всички теми от Програмата – върху художествените текстове и върху писмените и устните текстове за развиване на комуникативни умения.
 • Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост.
 • Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и осмисляне на посланията му, за формиране на собствено мнение, за самостоятелно учене, за изразяване чрез творчество.
 • Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

 

Информацията в Учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.