Електронен учебник по литература за 5. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова и Стоймира Георгиева
Цена: 0,00 лв.
Страници: 180
ISBN: 978-954-18-0466-7

Описание

Електронният вариант на учебника по литература за 5. клас включва:

 • всички художествени текстове и рубрики от книжното тяло на одобрения от МОМН учебник, представени във вид, удобен за електронно ползване;
 • текстови материали, съдържащи таблици с допълнителна информация към изучаваните теми; синтезирана информация за литературните термини и понятия от учебната програма по литература за 5. клас, задачи и упражнения, чрез които се развиват уменията на учениците за възприемане, осмисляне и анализ на художествен текст;
 • аудиоматериали с изпълнения на изучаваните художествени текстове;
 • видеоматериали с откъси от научнопопулярни филми, онагледяващи българските фолклорни празници;
 • графични материали, съдържащи отделни фотографии и галерии със снимки, онагледяващи изучаваните художествени текстове;
 • мултимедийни разработки с алгоритми за създаване на различни видове преразкази, включени в учебната програмата по литература за 5. клас;
 • адреси и връзки в интернет, чрез които учениците могат да гледат анимационни и игрални филми по сценарии на изучаваните художествени текстове.

Електронният вариант на учебника по литература за 5. клас осигурява възможност на учителите да преподават предвиденото от програмата учебно съдържание, като активизират различни рецептори на учениците, да онагледяват изучаваните художествени текстове, явления и понятия с визуални и звукови средства и по този начин да активизират процесите на разбиране и запомняне от страна на учениците; да улесняват процесите на възприемане и осмисляне на информацията; да актуализират своевременно учебната информация, изучавана в 5. клас; да затвърдяват знания и умения, при овладяването на които учениците срещат трудности; да повишават качеството на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез използване на мултимедийно представени задачи; да осъществяват междупредметни връзки и връзки с други видове изкуства като театър, кино, живопис и т.н.
Инсталирането на диска и подробните указания за използването му са описани в материалите, които придружават продукта.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Електронен учебник по литература за 5. клас

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова и Стоймира Георгиева
Страници: 180
ISBN: 978-954-18-0466-7

Електронният вариант на учебника по литература за 5. клас включва:

 • всички художествени текстове и рубрики от книжното тяло на одобрения от МОМН учебник, представени във вид, удобен за електронно ползване;
 • текстови материали, съдържащи таблици с допълнителна информация към изучаваните теми; синтезирана информация за литературните термини и понятия от учебната програма по литература за 5. клас, задачи и упражнения, чрез които се развиват уменията на учениците за възприемане, осмисляне и анализ на художествен текст;
 • аудиоматериали с изпълнения на изучаваните художествени текстове;
 • видеоматериали с откъси от научнопопулярни филми, онагледяващи българските фолклорни празници;
 • графични материали, съдържащи отделни фотографии и галерии със снимки, онагледяващи изучаваните художествени текстове;
 • мултимедийни разработки с алгоритми за създаване на различни видове преразкази, включени в учебната програмата по литература за 5. клас;
 • адреси и връзки в интернет, чрез които учениците могат да гледат анимационни и игрални филми по сценарии на изучаваните художествени текстове.

Електронният вариант на учебника по литература за 5. клас осигурява възможност на учителите да преподават предвиденото от програмата учебно съдържание, като активизират различни рецептори на учениците, да онагледяват изучаваните художествени текстове, явления и понятия с визуални и звукови средства и по този начин да активизират процесите на разбиране и запомняне от страна на учениците; да улесняват процесите на възприемане и осмисляне на информацията; да актуализират своевременно учебната информация, изучавана в 5. клас; да затвърдяват знания и умения, при овладяването на които учениците срещат трудности; да повишават качеството на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез използване на мултимедийно представени задачи; да осъществяват междупредметни връзки и връзки с други видове изкуства като театър, кино, живопис и т.н.
Инсталирането на диска и подробните указания за използването му са описани в материалите, които придружават продукта.

Добави мнение