Вики и Ники – учебно помагало по природен свят 3. ПГ

Автори: Е. Янакиева
Цена: 6,00 лв.
Страници: 36
ISBN: 978-954-18-0895-5; 978-954-426-970-9

Описание

Помагалото, което предлагаме на вашето внимание, е съставна част от новата образователна система "Вики и Ники", създадена за обучение на децата от 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището. То е ориентирано към реализиране на образователната стратегия за занимателно, тематично, поетапно и съобразено с възрастта въвеждане на 5-6-годишните деца в света на природата.

Помагалото е предназначено за 3. подготвителна група и разработва по интересен и изключително прагматичен начин познавателното съдържание по направление "Природен свят": Основната идея на работата с него е да се осигури достигане на целите и качествено изпълнение на задачите в съответствие с програмата и утвърдените държавни образователни стандарти и на основата на интересите и възможностите на децата от тази възрастова група.

Учителят получава възможност лесно и ефективно:

 • да осигури развиването и усъвършенстването представите на децата за обекти и явления от природния свят;
 • да обогати сетивния и интелектуалния им опит;
 • да им достави интелектуално удоволствие от решаването на проблемни задачи;
 • да им даде възможност за нови преживявания и изграждане на емоционално оценъчни отношения;
 • да влияе върху поведението им чрез овладяване на конкретни правила и умения за поведение в природата.

Целите се осъществяват чрез извършване на наблюдения, решаване на различни задачи, моделиране и експериментиране в съответствие със съдържанието на трите образователни ядра: "Животински свят", "Растителен свят", "Естествена физическа среда и природни явления":

По всяка тема са дадени две или три проблемни задачи, като поне една от тях задължително е насочена към изграждане на екологическата компетентност на детето.
Текстът на задачите се чете и пояснява от учителя, а в процеса на работата той може да оказва индивидуална помощ на децата чрез задаване на допълнителни насочващи въпроси или по друг начин. След като децата изпълнят задачата, той им съобщава правилния отговор и изисква от тях да намерят грешката си чрез сравнение и ако има такава, да я поправят.

В рубриката "Вече знам" са разработени две теми - за входяща и изходяща диагностика на знанията, уменията и постиженията на децата в овладяването на заложеното съдържание. Диагностичните задачи могат да бъдат изпълнявани по преценка на учителя индивидуално или групово.

Помагалото има прагматичен характер и осигурява възможност на възрастния - учител или родител, да изгради правилен подход за постигане на баланс между познавателната възможност и интереса на децата към опознаване на заобикалящия близък и далечен природен свят.

Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-121/29.01.2014 г. 
на министъра на образованието и науката.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Вики и Ники – учебно помагало по природен свят 3. ПГ

Автори: Е. Янакиева
Страници: 36
ISBN: 978-954-18-0895-5; 978-954-426-970-9
Цена: 6,00 лв.
Цена за училища и общини: 6,00 лв.

Поръчай от: Mobilis.bg

Помагалото, което предлагаме на вашето внимание, е съставна част от новата образователна система "Вики и Ники", създадена за обучение на децата от 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището. То е ориентирано към реализиране на образователната стратегия за занимателно, тематично, поетапно и съобразено с възрастта въвеждане на 5-6-годишните деца в света на природата.

Помагалото е предназначено за 3. подготвителна група и разработва по интересен и изключително прагматичен начин познавателното съдържание по направление "Природен свят": Основната идея на работата с него е да се осигури достигане на целите и качествено изпълнение на задачите в съответствие с програмата и утвърдените държавни образователни стандарти и на основата на интересите и възможностите на децата от тази възрастова група.

Учителят получава възможност лесно и ефективно:

 • да осигури развиването и усъвършенстването представите на децата за обекти и явления от природния свят;
 • да обогати сетивния и интелектуалния им опит;
 • да им достави интелектуално удоволствие от решаването на проблемни задачи;
 • да им даде възможност за нови преживявания и изграждане на емоционално оценъчни отношения;
 • да влияе върху поведението им чрез овладяване на конкретни правила и умения за поведение в природата.

Целите се осъществяват чрез извършване на наблюдения, решаване на различни задачи, моделиране и експериментиране в съответствие със съдържанието на трите образователни ядра: "Животински свят", "Растителен свят", "Естествена физическа среда и природни явления":

По всяка тема са дадени две или три проблемни задачи, като поне една от тях задължително е насочена към изграждане на екологическата компетентност на детето.
Текстът на задачите се чете и пояснява от учителя, а в процеса на работата той може да оказва индивидуална помощ на децата чрез задаване на допълнителни насочващи въпроси или по друг начин. След като децата изпълнят задачата, той им съобщава правилния отговор и изисква от тях да намерят грешката си чрез сравнение и ако има такава, да я поправят.

В рубриката "Вече знам" са разработени две теми - за входяща и изходяща диагностика на знанията, уменията и постиженията на децата в овладяването на заложеното съдържание. Диагностичните задачи могат да бъдат изпълнявани по преценка на учителя индивидуално или групово.

Помагалото има прагматичен характер и осигурява възможност на възрастния - учител или родител, да изгради правилен подход за постигане на баланс между познавателната възможност и интереса на децата към опознаване на заобикалящия близък и далечен природен свят.

Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-121/29.01.2014 г. 
на министъра на образованието и науката.