Вики и Ники – учебно помагало по български език и литература 3. ПГ

Автори: С. Здравкова, К. Танева
Цена: 10,80 лв.
Страници:
ISBN: 978-954-426-964-7; 978-954-18-0898-6

Описание

Учебното помагало е предназначено за обучение и диагностика на децата от 3. подготвителна група по направление "Български език и литература". То е част от образователната система "Вики и Ники" за деца от 5 до 7 години. Учебното съдържание е представено в 62 регламентирани ситуации, чрез които се реализират заложените цели по всички образователни ядра. Тематичното многообразие е подчинено на 10 глобални теми, с които се осъществяват междупредметните връзки в системата. Задачите и дейностите са насочени към практическо овладяване на българския език, а с въведените герои се предлагат разнообразни речеви ситуации, подпомагащи развитието на комуникативната компетентност. Кратките текстове към всяка тема ориентират педагога в структурата и процедурите за работа и са предназначени за четене от възрастен. Пиктограмите насочват детето при изпълнение на упражненията.

Диагностичните задачи за установяване на входното и изходното равнище на знанията са представени на отделни разтвори, озаглавени "Вече знам".

Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-121/29.01.2014 г. 
на министъра на образованието и науката.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Вики и Ники – учебно помагало по български език и литература 3. ПГ

Автори: С. Здравкова, К. Танева
ISBN: 978-954-426-964-7; 978-954-18-0898-6
Цена: 10,80 лв.
Цена за училища и общини: 10,80 лв.

Поръчай от: Mobilis.bg
Учебното помагало е предназначено за обучение и диагностика на децата от 3. подготвителна група по направление "Български език и литература". То е част от образователната система "Вики и Ники" за деца от 5 до 7 години. Учебното съдържание е представено в 62 регламентирани ситуации, чрез които се реализират заложените цели по всички образователни ядра. Тематичното многообразие е подчинено на 10 глобални теми, с които се осъществяват междупредметните връзки в системата. Задачите и дейностите са насочени към практическо овладяване на българския език, а с въведените герои се предлагат разнообразни речеви ситуации, подпомагащи развитието на комуникативната компетентност. Кратките текстове към всяка тема ориентират педагога в структурата и процедурите за работа и са предназначени за четене от възрастен. Пиктограмите насочват детето при изпълнение на упражненията.

Диагностичните задачи за установяване на входното и изходното равнище на знанията са представени на отделни разтвори, озаглавени "Вече знам".

Учебното помагало е одобрено със Заповед №РД 09-121/29.01.2014 г. 
на министъра на образованието и науката.