ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ

Автори: С. Здравкова, Т. Велинова, Д. Гирджева-Валачева, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова
Цена: 10,00 лв.
Страници: 148
ISBN: 978-954-426-983-8; 978-954-18-0913-6

Описание

Книгата за учителя към образователната система „Вики и Ники" за трета група е предназначена за методическа помощ на педагога при планиране и осъществяване на цялостната работа по всички образователни направления през учебната година.Тя съдържа примерно годишно разпределение на темите, съобразено с образователния материал в книжките за индивидуална работа на детето и подробни седмични разпределения на всички задължителни регламентирани ситуации по отделните направления. За всяка методическа единица са посочени образователните задачи, водещата цел и очакваните резултати като функционално единство между формираните у децата представи, умения и отношения. Книгата съдържа и всички художествени произведения, които са включени в обучението по български език и литература. В частта за седмично планиране са предложени конкретни съвременни педагогически технологии, варианти на познавателна активност и индивидуална работа, както и допълнителни общометодически указания. Книгата за учителя „Вики и Ники" е част от богатия образователен ресурс от интерактивни материали, който ще откриете на сайта на системата.

Разработено от

Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

ВИКИ и НИКИ. Книга за учителя 3. ПГ

Автори: С. Здравкова, Т. Велинова, Д. Гирджева-Валачева, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова
Страници: 148
ISBN: 978-954-426-983-8; 978-954-18-0913-6
Цена: 10,00 лв.
Цена за училища и общини: 10,00 лв.

Поръчай от: Mobilis.bg
Книгата за учителя към образователната система „Вики и Ники" за трета група е предназначена за методическа помощ на педагога при планиране и осъществяване на цялостната работа по всички образователни направления през учебната година.Тя съдържа примерно годишно разпределение на темите, съобразено с образователния материал в книжките за индивидуална работа на детето и подробни седмични разпределения на всички задължителни регламентирани ситуации по отделните направления. За всяка методическа единица са посочени образователните задачи, водещата цел и очакваните резултати като функционално единство между формираните у децата представи, умения и отношения. Книгата съдържа и всички художествени произведения, които са включени в обучението по български език и литература. В частта за седмично планиране са предложени конкретни съвременни педагогически технологии, варианти на познавателна активност и индивидуална работа, както и допълнителни общометодически указания. Книгата за учителя „Вики и Ники" е част от богатия образователен ресурс от интерактивни материали, който ще откриете на сайта на системата.