Буквар за 1. клас (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Цена: 9,53 лв.
Страници: 96
ISBN: 978-954-18-1014-9

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

Букварът е основният компонент от новата учебна система за обучение по български език и литература за 1. клас. В него е разработена нова система на начално ограмотяване.

Букварът се отличава:
 • с ясна структура на съдържанието – в предбуквения етап темите са: общуване, текст, изречение, дума, сричка, звук и буква; в буквения етап – звуковете и буквите са подредени: за първата група – а, е, м, н, о, и, р, л, ъ, у, й, я; за следващите групи – в реда от програмата, като първа е беззвучната, а след това е звучната съгласна;
 • с продуктивно усвояване на механизма за четене – четенето се овладява като средство за общуване;
 • с лесна ориентация в звуково-буквената система на българския език – съотнасяне на звукови и буквени модели на думи; овладяване на техники за цялостно четене на срички и думи;
 • с предложения механизъм на четене, при който по практически път и в разнообразни дейности децата си служат с техники, стимулиращи разбиране на прочетеното;
 • с разнообразни по съдържание дейности, свързани със занимателни и игрови ситуации, мотивиращи интереса към четенето;
 • с изключително добро и близко до детското светоусещане онагледяване и функционално илюстриране на съдържанието.
В буквара е представена ясна и стимулираща система за проверка на разбирането и за самооценка.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Буквар за 1. клас (Герджикова и колектив)

Автори: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич
Страници: 96
ISBN: 978-954-18-1014-9
Цена: 9,53 лв.
Цена за училища и общини: 7,15 лв.

Поръчай от: Store.bg

Заповед за одобрение: РД09–1566/08.02.2017 г.

Букварът е основният компонент от новата учебна система за обучение по български език и литература за 1. клас. В него е разработена нова система на начално ограмотяване.

Букварът се отличава:
 • с ясна структура на съдържанието – в предбуквения етап темите са: общуване, текст, изречение, дума, сричка, звук и буква; в буквения етап – звуковете и буквите са подредени: за първата група – а, е, м, н, о, и, р, л, ъ, у, й, я; за следващите групи – в реда от програмата, като първа е беззвучната, а след това е звучната съгласна;
 • с продуктивно усвояване на механизма за четене – четенето се овладява като средство за общуване;
 • с лесна ориентация в звуково-буквената система на българския език – съотнасяне на звукови и буквени модели на думи; овладяване на техники за цялостно четене на срички и думи;
 • с предложения механизъм на четене, при който по практически път и в разнообразни дейности децата си служат с техники, стимулиращи разбиране на прочетеното;
 • с разнообразни по съдържание дейности, свързани със занимателни и игрови ситуации, мотивиращи интереса към четенето;
 • с изключително добро и близко до детското светоусещане онагледяване и функционално илюстриране на съдържанието.
В буквара е представена ясна и стимулираща система за проверка на разбирането и за самооценка.