Предстоящо

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Комплект работни листове по български език за 9. клас

Комплект работни листове по български език за 9. клас

Автори: проф. д-р Ангел Петров, д-р Мая Падешка, Мариана Балинова

Учебният комплект работни листове по български език за 9. клас предлага както интересни текстове, така и разнообразни упражнения.

Може да се използва за работа в клас и за подготовка в домашни условия.

Помагалото съдържа 15 работни листа – по един към всяка от темите в учебника по български език. Включени са разнообразни по съдържание и по изпълнение задачи, които обогатяват знанията за съвременния български книжовен език. При решаване на задачите за редактиране и за създаване на текстове се усъвършенстват уменията за общуване в различни речеви ситуации.

В края на упражненията към всяка тема е предложен тест от осем задачи, с които се проверяват знанията и уменията.

Ключът с верните отговори на тестовите задачи дава възможност учениците сами да направят оценка на собствените си постижения. Текстовете и упражненията към всяка от темите са разположени върху няколко листа.

При необходимост те могат да бъдат отделяни от книжното тяло и да се съхраняват в ученическо портфолио.

обратно към всички