Обучения

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – за учители по български език и литература, които ще преподават в 7. и 9. клас)

Предмети: Български език и литература
Град: София
Дата: 28.05.2018 г.
Час: 09:30
Адрес: ул."Младен Павлов" №1, етаж 3
Линк: Регистрирай се тук

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – за учители по български език и литература, които ще преподават в 7. и 9. клас)

Предмети: Български език и литература
Град: София
Дата: 28.05.2018 г.
Час: 14:00
Адрес: ул."Младен Павлов" №1, етаж 3
Линк: Регистрирай се тук

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – за учители по български език и литература, които ще преподават в 7. и 9. клас)

Предмети: Български език и литература
Град: Бургас
Дата: 31.05.2018 г.
Час: 14:30
Адрес: ОУ "Братя Миладинови"
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по математика, които ще преподават в 7. и 9. клас)

Предмети: Mатематика
Град: Стара Загора
Дата: 30.05.2018 г.
Час: 14:00
Адрес: ОУ „Кирил Христов“
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по математика, които ще преподават в 7. и 9. клас)

Предмети: Mатематика
Град: Бургас
Дата: 31.05.2018 г.
Час: 14:30
Адрес: ОУ"Александър Георгиев-Коджакафалията"
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители, които преподават в начален етап

Предмети: Начални учители
Град: Плевен
Дата: 02.06.2018 г.
Час: 10:00
Адрес: Регионална библиотека "Хр.Смирненски",зала "Гена Димитрова", ул."Д.Константинов" 2
Линк: Регистрирай се тук

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – за учители, които преподават в начален етап

Предмети: Начални учители
Град: Русе
Дата: 03.06.2018 г.
Час: 10:00
Адрес: Аулата на СУ"Йордан Йовков", ул. „Цар Освободител“ 117
Линк: Регистрирай се тук